Istraživanje i inovacije

Omogućavanje novih prilika za razvoj nauke i istraživanja i dostizanje naučne izvrsnosti među osnovnim su principima Evropske unije. Najveći program za istraživanje i inovacije, Horizont Europe, podržava projekte koji nastoje omogućiti nova naučna dostignuća i unaprijediti kvalitetu života građana.

Evropska noć istraživača godišnja je proslava naučnih dostignuća i izvrsnosti koja nastoji na zabavan i edukativan način promovisati nauku i istraživanje. 

Evropska sedmica robotike prilika je za promociju i učenje o najnovijim dostignućima u ovom naučnom polju te istraživanju brojnih mogućnosti koje robotika nudi.

Evropska sedmica kodiranja predstavlja kodiranje na zabavan način i pruža nove mogućnosti za razvoj digitalne pismenosti.