Okeani i mora NISU kontejneri za otpad

Okeani, kao i atmosfera fundamentalni su za zdravlje naše planete, a samim tim i za naše zdravlje. Na žalost, čovječanstvo već dugo koristi ovo nedovoljno istraženo prostranstvo kao „kontejne...Okeani, kao i atmosfera fundamentalni su za zdravlje naše planete, a samim tim i za naše zdravlje. Na žalost, čovječanstvo već dugo koristi ovo nedovoljno istraženo prostranstvo kao „kontejner za otpad“, što ga čini sve zagađenijim. Poznato je da je akumulacija otpada u morima i okeanima prijetnja zdravlju morskih organizama ali i ljudskom.

Otpad koji dospijeva u more, najčešće se gomila u blizini obala, a alternative su recikliranje, proizvodi koji stvaraju manje otpada, ušteda energije, te korištenje i proizvodnja materijala čiji otpad je manje štetan.

Preko 80% zagađenja mora dolazi od aktivnosti na kopnu, a najtoksičniji materijali koji dospjevaju u more su najčešće iskopani na kopnu, zatim industrijski otpad, kanalizacioni mulj i radioaktivni otpad.

Sve alarmantnije je zagađenje plastikom. Oko 90% plastičnog otpada donose vjetar i voda sa kopna. Procjenjuje se da 1,15 do 2,41 miliona tona plastike uđe u okean svake godine iz rijeka. Više od polovine ove plastike je lakše od vode, što znači da neće potonuti kada dospije u more, a jednom kada ova plastika uđe u krug, malo je vjerovatno da će napustiti područje dok se ne razgradi u manju mikroplastiku pod uticajem sunca, valova i morskog živog svijeta. Kako se sve više i više plastike odbacuje u okoliš, koncentracija mikroplastike u priobalnim zonama akumulacije plastike u svjetskim okeanima samo će se povećavati.

Nizozemsko istraživanje provedeno na 560 galebova koji su pronađeni uginuli u zemljama na obali Sjevernog mora pokazalo je da je 19 od njih 20 u stomaku nosilo plastiku i to u prosjeku 44 komada u svakom od njih.

Nadalje, kada se plastika razlaže ona privlači toksine koji se koncentrišu u sićušnim organizmima i na taj način ulaze u lanac ishrane.

Osim plastike značajan problem su zagađenje naftom, pa čak i radioaktivnim otpadom koji nađe put do okeana.

Međunarodni dan čišćenja obale 17. septembra je pokrenut kako bi se podigla svijest o sve većem zagađenju na raznim plažama svijeta. Rast stanovništva i njegove sve izraženije konzumerističke potrebe, samo su dva od glavnih faktora koji su doveli do ozbiljno visokih nivoa zagađenja u okolišu, posebno u okeanima koji čine više od 70% naše planete. Voda ima cikličku prirodu, što znači da će nam se sve što unesemo u okeane i druge vodene površine prije ili kasnije vratiti.