Finansiranje

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini.

Između 2007. i 2013. Bosna i Hercegovina je dobila €615 miliona od Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) koji zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU pruža ciljanu finansijsku pomoć. U drugoj fazi IPA podrške (2014. – 2020.) 552,1 miliona eura je namijenjeno za Bosnu i Hercegovinu. IPA posebno pomaže jačanje demokratskih institucija i vladavine zakona, reformu javne uprave, provođenje ekonomskih reformi, promoviranje poštivanja ljudskih i manjinskih prava i rodne ravnopravnosti, podršku razvoju civilnog društva i unapređenje regionalne saradnje, a doprinosi i održivom razvoju i smanjenju siromaštva.

Evropska unija je glavni trgovinski partner BiH. BiH je imala koristi od pristupa tržištu EU kroz uvođenje tzv. autonomnih trgovinskih mjera od 2000. Po stupanju na snagu Privremenog sporazuma, pristup EU tržištu za proizvode iz Bosne i Hercegovine se još više uvećao, a trgovinske preference su dodijeljene za uvoz iz EU u zemlju.

Uz bespovratna sredstva, Evropska unija podržava razvoj Bosne i Hecegovine kroz kreditna sredstva  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB) te mnogih drugih mehanizama.

http://europa.ba/wp-content/uploads/2020/10/factograph_bosnia_and_herzegovina-BHS.pdf