Pravilnik kviza “IZA HORIZONTA” u organizaciji Info centra Evropske unije u BiH

Kviz se u potpunosti organizuje online, na web stranici Info centra Evropske unije u BiH (EUIC). Pravo učešća u nagradnom izvlačenju imaju samo građani Bosne i Hercegovine u dobi od najmanje 14 g...

 1. Kviz se u potpunosti organizuje online, na web stranici Info centra Evropske unije u BiH (EUIC).
 2. Pravo učešća u nagradnom izvlačenju imaju samo građani Bosne i Hercegovine u dobi od najmanje 14 godina.
 3. Kviz će biti otvoren u periodu od ponedjeljka 11.10.2021. u 12 sati, do ponedjeljka 18.10.2021. u 12 sati.
 4. Kviz ukupno ima 40 pitanja. Svaki učesnik kviza koji odgovori tačno na najmanje 20 pitanja i prijavi se za nagradno izvlačenje stiče uslove za učešće u nagradnoj igri. Jedna osoba može više puta igrati kviz, ali može samo jednom poslati prijavu za nagradno izvlačenje. Duple ili višestruke prijave iste osobe će rezultirati diskvalifikacijom.
 5. EUIC će dodijeliti 3 nagrade za 3 sretna dobitnika, koji će biti izabrani slučajnim odabirom među svim prijavljenim učesnicima kviza.
 6. Rezultati nagradnog izvlačenja i imena tri sretna dobitnika će biti objavljeni 19. oktobra na Facebook, Instagram i Web stranici Info centra EU u BiH, i Evropske noći istraživača u BiH.
 7. Nagrade: Tri tablet uređaja Tablet Samsung Galaxy Tab A7 LTE screen, 8.7 “. Nagrade će biti dostavljene brzom poštom.
 8. Prijavom na nagradno izvlačenje učesnik prihvata odredbe ovog Pravilnika i pristaje da se njegovo ime, prezime i mjesto boravka javno objave ukoliko bude izvučen kao jedan od 3 dobitnika. Dobitnici nagrada se obavezuju da pošalju fotografije sa primljenim nagradama koje EUIC ima pravo javno objaviti, osim u slučaju kada se radi o maloljetnim osobama.
 9. Ukoliko se izvučeni dobitnik ne odazove u roku od 5 dana od dana slanja obavijesti putem e-maila i/ili telefona ili odbije prijem nagrade, EUIC ima pravo nagradu uručiti drugom, naknadno izvučenom dobitniku.
 10. U nagradnom kvizu ne mogu učestvovati osobe angažovane u Info Centru Evropske unije u BiH (uključujući i saradnike koji su radili na pripremi kviza), Delegaciji EU u BiH i uredu Specijalnog predstavnika EU u BiH, te članovi njihovih porodica.
 11. Info centar Evropske unije u BiH (EUIC)  zadržava pravo na promjenu pravila kao i na otkazivanje takmičenja u bilo kojem trenutku.