Prijavite se! Otvoreni pozivi Kreativne Evrope

Kultura Umjetnost Muzika Knjige Bavite se kulturnom saradnjom, umrežavanjem kulturnih institucija, promocijom i razvijanjem evropskog kulturnog identiteta Prijavite se https://ec.europa.eu/culture/news/launch-first-calls-creative-europe-programme-2021-2027 Kreativna Evropa, najveći program Evropske unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima počinje sa novim ciklusom poziva za projekte! Informišite se o trenutno otvorenim pozivima i pratite nas za više informacija. #EvropaZaKulturu Evropska unija u […]

Kultura✔️ Umjetnost✔️ Muzika✔️ Knjige✔️
Bavite se kulturnom saradnjom, umrežavanjem kulturnih institucija, promocijom i razvijanjem evropskog kulturnog identiteta❓ Prijavite se❗
Kreativna Evropa, najveći program Evropske unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima počinje sa novim ciklusom poziva za projekte! Informišite se o trenutno otvorenim pozivima i pratite nas za više informacija. #EvropaZaKulturu