Prijavite se! Otvoreni pozivi Kreativne Evrope

Kultura Umjetnost Muzika Knjige Bavite se kulturnom saradnjom, umrežavanjem kulturnih institucija, promocijom i razvijanjem evropskog kulturnog identiteta Prijavite se https://ec.europa.eu/culture/ne...

Kultura✔️ Umjetnost✔️ Muzika✔️ Knjige✔️
Bavite se kulturnom saradnjom, umrežavanjem kulturnih institucija, promocijom i razvijanjem evropskog kulturnog identiteta❓ Prijavite se❗
Kreativna Evropa, najveći program Evropske unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima počinje sa novim ciklusom poziva za projekte! Informišite se o trenutno otvorenim pozivima i pratite nas za više informacija. #EvropaZaKulturu