PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Institucionalna organizacija i odgovornosti nad visokim obrazovanjem u Bosni i Hercegovini (BiH) regulisane su Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta i kantona i Statutom Brcko distrikta Bosne i Hercegovine. 

Institucionalna organizacija i odgovornosti nad visokim obrazovanjem u Bosni i Hercegovini (BiH) regulisane su Ustavom Bosne i Hercegovine, ustavima entiteta i kantona i Statutom Brcko distrikta Bosne i Hercegovine.