Saradnja obrazovnih institucija i privatnog sektora recept za uspjeh mladih u BiH

Mala i srednja preduzeća su pokretači ekonomije budućnosti. Evropska unija podržava rast malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini i pomaže im da modernizuju svoje kapacitete. Lokalne zaj...Mala i srednja preduzeća su pokretači ekonomije budućnosti. Evropska unija podržava rast malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini i pomaže im da modernizuju svoje kapacitete. Lokalne zajednice dobijaju nova radna mjesta, a preduzeća poboljšavaju produktivnost i izvoz.

Evropska unije je kroz projekat EUProLocal osigurala četiri miliona eura bespovratnih sredstava za 57 malih i srednjih preduzeća i 25 razvojnih partnerstava. Preduzeća su sada osposobljena da na potrebe kupaca odgovore razvojem novih proizvoda te da poboljšaju kvalitet postojećih.

Projekat INOVAR (povećanje konkurentnosti i inovativnosti metaloprerađivačkog sektora kroz razvoj javno – privatnog partnerstva) proveden je uz podršku programa EUProLocal s ciljem povećanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća metaloprerađivačke industrije poboljšanjem saradnje između javnog i privatnog sektora na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i povećanjem inovativnosti u obrazovnom sistemu u opštini Derventa.

„Smisao je bio u tome da kroz jedan partnerski rad s opštinom Derventa i preduzećem ‘Metalac MBM radimo na unapređenju prakse, praktičnog rada koji učenici u Srednjoj i tehničkoj školi Derventa obavljaju u školi, ali i preduzećima. Imali smo dvije komponente projekta, jedna je bila rekonstrukcija radionice u kojoj učenici u školi obavljaju praksu a nabavili smo i 6 novih aparata  za zavarivanje .Tu smo koristili iskustva i savjete preduzeća koje nam je bilo partner i takođe smo angažovali jednog veoma iskusnog stručnjaka koji je radio sa nastavnicima i obučavao ih da koriste tu opremu. Oprema u školi je bila jako zastarjela, ovo što su dobili sada su popuno novi aparati, nove generacije i trebali su dodatnu obuku“, objašnjava Branko Zlokapa, projekt menadžer firme Lir Evolucija iz Banjaluke.

Glavni cilj nam je bio da se radi s nastavnicima,to nam je obezbijedilo trajnost projekta jer će nastavnici kasnije moći da prenose ta znanja novim generacijama učenika. Naš cilj je bio i da se podstakne upis učenika na ta zanimanja, tako da smo paralelno radili i na promociji projekta, napravili smo promotivni video u kojem su predstavljene sve mogućnosti zaposlenja i ono  što smo uradili tokom projekta, spot je emitovan na lokalnim televizijama baš u periodu upisa u srednje škole. Oprema je nabavljena tokom školske 2018/19 godine i na toj generaciji se efekti već osjete“, dodaje Zlokapa.

Slaviša Jelisić, direktor LIR Evolucije objašnjava da nisu slučajno izabrali obrazovni profil zavarivanje, jer se radi o deficitarnom znanju i zanimanju. „S jedne strane imate firme koje traže obučene, zavarivače s vještinama, a s druge strane imate one koji treba da se obuče i da to rade, a nisu imali gdje u školi. Hala koja je u okviru škole je bila devastirana i mi smo rekonstruisali taj prostor, nabavili opremu i još dodatno obučili nastavnike jer smo nabavili opremu za sve vrste zavarivanja. Oni sad imaju mogućnost ne samo da rade na obuci učenika koji idu u tu školu već da rade i na dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i osposobljavanju odraslih. Trenutno pripremaju dokumentaciju za Ministarstvo prosvjete i kulture, stručnjak kojeg smo mi angažovali im je i pomogao da unaprijede nastavni plan i program, i oni sada rade na dobijanju licence. To bi bio dugoročni pozitivan uticaj projekta, da se ono što smo mi napravili održi, unaprijedi i proširi“, objašnjava Jelisić.  

Projekat koji u samom nazivu ima jačanje konkuretnosti, omogućio je i privatnom, izvoznom preduzeću partneru da direktno iz školskih klupa dobije ljude koji su stručno osposobljeni, u dugoročnom  periodu i to je dodatno bio snažan motiv za uključivanje u INOVAR.

Branko Zlokapa kaže da su ponosni na još jedan direktan rezultat projekta INOVAR u opštini Derventa, a to je da su na upisnom roku za prošlu godinu u Srednjoj i tehničkoj školi Derventa sva mjesta za zavarivača bila popunjena, što znači da mladi i njihovi roditelji prepoznaju tržišne potrebe za obučenim i kvalifikovanim kadrom koji će sutra lako moći da pronađe posao u domaćim firmama u opštini Derventa koja je poznata kao opština s razvijenim metaloprerađivačkim sektorom. „Sada ima dosta preduzeća koja su zainteresovana da se uključe. Učenici već rade praksu u 6 preduzeća s kojima škola sarađuje. Od 40 upisanih učenika po svakoj godini, pola obavlja praksu u preduzećima, pola u školi“, kaže Zlokapa.

INOVAR je omogućio uspostavljanje praktične saradnje između preduzeća i Srednje i tehničke škole jer su jako zaineteresovani da imaju kvalitetan kadar, pa im o svom trošku donose dijelove za varenje u školu, komade metala im daju na korištenje za rad i nabavljaju zaštitnu opremu i drugi repromaterijal.  „Saradnja između privatnog preduzeća i škole je u stvari dobitna kombinacija tako da učenici kad završe školovanje imaju znanje i vještine, a preduzeća imaju spremnog čovjeka“, kaže Jelisić.

EU ProLocal podržava lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, a finansiraju ga Evropska unija sa devet miliona eura, i Vlada Njemačke sa četiri miliona eura. Konkretni rezultati EU ProLocal programa u Bosni i Hercegovini su 23 bh preduzeća koja sada posluju po međunarodnim standardima, čime su ostvareni uslovi za njihovo poslovanje na međunarodnom tržištu.