DIJETE JE DIJETE:  “Konvencija o pravima djeteta najvažniji je i najjači pravni instrument koji omogućava svakom djetetu da bude dijete”

DIJETE JE DIJETE: “Konvencija o pravima djeteta najvažniji je i najjači pravni instrument koji omogućava svakom djetetu da bude dijete”

Interaktivnim događajem “Dijete je dijete” Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini i UNICEF u BiH obilježili su 30 godina od usvajanja Konvencije...