Budi dobar prema svom umu: Terapeutska uloga književnosti u savremenom svijetu

Budi dobar prema svom umu: Terapeutska uloga književnosti u savremenom svijetu

U okviru kampanje EU za Tvoja Prava, koja je fokusirana na promociju podrške Evropske unije u sektoru ljudskih prava i podizanja svijesti građana o osnov...