Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini – Video

Podrška Evropske unije BiH
Ambasador Sattler danas je uručio 2000 medicinskih štitnika za lice Kantonu Sarajevo
Pomoć EU BiH za transport medicinske opreme