26. Juna 2020.

Priroda nam pruža niz korisnih izvora energije!

Održiva (zelena) energija je energetski učinkovit način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog uticaja na okoliš.

Za razliku od obnovljivih, neobnovljivi izvori se ne mogu regenerirati niti ponovo proizvesti.

Povećana upotreba fosilnih goriva (ugalj i nafta), bez aktivnosti za ublažavanje stakleničkih plinova već ima i imat će posljedice na klimatske promjene. Od 1990. globalne emisije CO2 porasle su za više od 46 procenata.

Kako možemo smanjiti emisije stakleničkih gasova?

  • korištenjem bicikla, javnog transporta, pješačenjem;
  • korištenjem obnovljivih i čistih izvora energije;
  • minimalnim korištenjem aviona (jedan povratni prekookeanski let može osloboditi oko 1.6 tona CO2 u atmosferu, što je jednako prosječnoj godišnjoj emisiji jedne osobe u Indiji)
  • smanjiti, ponovo upotrijebiti, reciklirati;
  • korištenjem manje grijanja i klima uređaja;
  • dodavanjem izolacije zidovima i zatvaranja praznina oko vrata i prozora, mogu se sniziti troškovi grijanja za više od 25 posto;
  • kupovinom energetski efikasnih proizvoda;
  • poticanjem javnih/državnih službenika da uspostavljaju programe i politike dobre za okoliš.
Show Buttons
Hide Buttons