02. Jula 2020.

Jeftinije su za proizvodnju, ali:

  • Skupe su za okoliš
  • Potrebno je do 1000 godina da se razlože, a pritom zagađuju tlo i vodu
  • Među najmanje recikliranim proizvodima
  • Prave se od neobnovljivih resursa (nafte i zemnog gasa)
  • Tipičan vijek trajanja je cca 12 minuta

Godišnje se troši između jednog i pet triliona kesa! Ako bi se spojile, 5 triliona kesa bi dva puta prekrile površinu Francuske!

Najčešće se nalaze prilikom čišćenja plaža i riječnih korita. Završavaju kao hrana kornjačama, delfinima i kitovima te često uzrokuju smrt životinja u čijim stomacima su pronađene nabijene kese i ostala plastika.

Životinje kao što su sitni rakovi su sposobne rastaviti jednu vrećicu u 1,75 miliona mikriskopskih fragmenata. Na taj način mikroplastika često postaje dio lanca ishrane ljudi.

Štetne su za zdravlje ljudi jer se iz njih mogu izdvojiti hemikalije koje mogu poremetiti hormonalnu ravnotežu i prouzrokovati druga oboljena.

Za proizvodnju 9 plastičnih vrećica potroši se energija jednaka vožnji automobila jedan kilometar.

Naša planeta, naša budućnost

Show Buttons
Hide Buttons