Doing business in EU

Europska unija vodeći poslovni partner bosanskohercegovačkih poduzeća predstavlja značajno tržište za plasman proizvoda. I pored potpisanih sporazuma o preferencijalnoj trgovini i odsustva kvota i carina za većinu proizvoda, ostalа tehnička i druga specifična dokumentacija koju je potrebno pribaviti da bi se roba izvezla u zemlje EU, ponekad djeluje zahtjevna mnogim izvoznicima.

Export Helpdesk predstavlja jedinstven portal Europske komisije (EK) namenjen zemljama u razvoju koji omogućava blagovremeni pristup informacijama o uvjetima, procedurama, carinskim tarifama i dokumentima neophodnim za izvoz na tržište Europske unije (EU). Po svojoj suštini, Export Helpdesk je baza podataka koja omogućava detaljnu pretragu po pojedinačnim proizvodima i/ili grupama proizvoda koji se žele izvesti u EU.

Dostupan je na 6 svjetskih jezika (engleskom, francuskom, ruskom, portugalskom, španskom i arapskom), a pristupa mu se jednostavno putem adrese www.exporthelp.europa.eu.

Za lakšu pretragu informacije su podjeljene u četiri kategorije:

  • Zahtjevi i porezi – Requirements and Taxes (zahtjevi i dokumenti koje je potrebno ispuniti i pribaviti kako bi se roba uvezla na tržište EU i ocarinila, vrste i iznosi internih poreza i akciza primjenjivih u konkretnoj EU zemlji, i pravni ili tržišni zahtjevi koji se odnose na konkretan proizvod);
  • Uvozne dažbine – Import tariffs (carina, režim preferencijala koji se odnosi na zemlju porijekla, preferencijalne i nepreferencijalne carinske kvote, uvozne dozvole i anti-damping mjere);
  • Sporazumi o preferencijalnoj trgovini – Preferential arrangements (lista trgovinskih sporazuma koje EU ima sa zemljama u razvoju, odnosno zemlje sa kojima su potpisani, spisak pripadajućih obaveza i olakšica koje sporazumi podrazumjevaju, dokumenti koji s tim u vezi moraju biti priloženi uz proizvod koji se izvozi, kao i pravila o porjeklu robe);
  • Statistika robne razmjene – Trade statistics (trgovinska kretanja između EU i trećih zemalja kako po godinama tako i za svaki pojedinačni proizvod ili grupu proizvoda, i podaci o uvozu i izvozu izraženi u vrijednosti i/ili količini).

Pretragu je moguće vršiti po nazivu pojedinačnog proizvoda/grupe proizvoda ili po tarifnom broju.

U sekciji svake od navedenih kategorija dat je kratak pregled vrste podataka koji se mogu naći i kraće uputstvo za pretraživanje. Da bi se dobile tačne informacije, u opciji „User Guide” (vodič za korisnike) svake od kategorija neophodno je upisati tačan tarifni broj proizvoda koji se izvozi. Ova pretraga je olakšana postojanjem polja „Browse”, za pretragu po tarifnom broju, i „Search”, za pretragu po nazivu.

Tarifni brojevi koje sistem prepoznaje su oni iz Kombinovane nomenklature proizvoda bazirane na međunarodnoj klasifikaciji, tzv. Harmonizovanom tarifnom sistemu. Treba biti obazriv jer unosom pogrešnog tarifnog broja dobijaju se pogrešni podaci, odnosno podaci koji se odnose na potpuno drugi proizvod. Zavisno od kategorije informacija koja se pretražuje, pretragu je potrebno dopuniti nazivom zemlje izvoznika, uvoznika, datumom izvoza/uvoza, nazivom trgovinskog sporazuma sa EU, itd.

Korisniku su ponuđeni i dodatni sadržaji, poput praktičnih primjera pretrage, detaljnih prezentacija, odgovora na najčešće postavljena pitanja, linkova ka regulatornim tijelima EU, zakona i ostale pravne regulative koja se odnosi na izvoz na tržište EU, rječnika termina, ali i mogućnosti postavljanja pitanja u elektronskoj formi o nekim konkretnim izvoznim situacijama.