Dobro došli na

edukativni kviz

o Erasmus + programu 

koji je Info centar Evropske unije u BiH pripremio za sve bh. studente prvog i drugog ciklusa studija povodom Erasmus dana, 15-17. oktobra 2020.

Zabavite se, saznajte nešto novo i interesantno o Erasmus + programu. Uz malo sreće i znanja možete osvojiti vrijednu nagradu.

Kvalifikacioni kviz ukupno ima 20 pitanja. Dovoljno je da tačno odgovorite na 16 pitanja da biste ušli u žrijeb za finalni kviz. Ukoliko ne osvojite potreban broj bodova u prvom pokušaju kviz možete ponovo zaigrati, ali se možete samo jednom prijaviti za finale. Duple ili višestruke prijave iste osobe mogu rezultirati diskvalifikacijom.

Kvalifikaciono kviz možete igrati od ponedjeljka 12. oktobra u 10 sati  do srijede 14. oktobra u 15 sati.

Izvlačenje 20 finalista i objava rezultata na Facebook i Web stranici Info centra EU u BiH će se organizovati isti dan, u srijedu 14. oktobra.

Među prijavljenim koji su uspješno riješili kvalifikacioni kviz slučajnim odabirom putem žrijeba izvući ćemo 20 učesnika finalnog kviza koji će u četvrtak 15. oktobra 2020. zaigrati finalni kviz putem Zoom platforme.

Finalisti će odgovarati na 28 pitanja višestrukog izbora odgovora. Pobjednik kviza će biti takmičar s najviše tačnih odgovora. U slučaju jednakog broja bodova među tri prvoplasirana takmičara odgovarat će se na bonus pitanja.

EUIC će poklon paketom promotivnih artikala nagraditi svakog od 20 finalista, a tri najbolje plasirana takmičara dobit će i sljedeće glavne nagrade:

 1. mjesto: Laptop vrijednosti do 1.000 KM
 2. mjesto: Smart mobitel vrijednosti do 700 KM
 3. mjesto: Smart watch vrijednosti do 500 KM

Ovdje pročitajte Pravilnik kviza o Erasmus programu.

Prijavom za finalni kviz prihvatate uslove propisane odredbama Pravilnika.

Za dodatna pitanja nam se možete obratiti na email info@euic.ba.

Zaigrajte kviz i sretno!

Šta je Erasmus program?

 1. Najpoznatiji svjetski program akademske razmjene
 2. Program razmjene učenika između Francuske i Njemačke
 3. Program za naučno-tehničku saradnju
 4. Inicijativa Evropske unije za usaglašavanje studijskih programa
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je A. Erasmus program Evropske unije za akademske razmjene, o kojem ćete više saznati u odgovorima na naredna pitanja.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je A. Erasmus program Evropske unije za akademske razmjene, o kojem ćete više saznati u odgovorima na naredna pitanja.

Kada je pokrenut Erasmus program?

 1. 1990. godine
 2. 2011. godine
 3. 1987. godine
 4. 1981. godine
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je C. Evropska unija je osnovala Erasmus program 1987. godine, s ciljem razmjene studenata i akademskog osoblja.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je C. Evropska unija je osnovala Erasmus program 1987. godine, s ciljem razmjene studenata i akademskog osoblja.

Od 2014. program koji je objedinio sve programe formalnog i neformalnog obrazovanja ima jedan simbol na kraju svog imena. Koji?

 1. !
 2. +
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. Erasmus+ (Erasmus Plus) je program Evropske komisije za formalno i neformalno obrazovanje, mlade i sport, a odnosi se na period od 2014. do 2020. godine.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. Erasmus+ (Erasmus Plus) je program Evropske komisije za formalno i neformalno obrazovanje, mlade i sport, a odnosi se na period od 2014. do 2020. godine.

Ko je bio Erazmo Roterdamski, po kome je Erasmus program i dobio ime?

 1. Belgijski teolog
 2. Nizozemski humanist, književnik, filolog i filozof
 3. Njemački matematičar i izumitelj
 4. Francuski mislilac i književnik
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. Erazmo Roterdamski (Erasmus Roterodamus) je bio nizozemski humanist, književnik, filolog i filozof.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. Erazmo Roterdamski (Erasmus Roterodamus) je bio nizozemski humanist, književnik, filolog i filozof.

Ako studirate na Univerzitetu u Ljubljani i želite semestar provesti u gradu koji je najbliži Ljubljani, koji od ovih gradova ćete odabrati?

 1. Beč
 2. Berlin
 3. Budimpešta
 4. Trst
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je D. Trst je geografski najbliži Ljubljani, dok su Beč, Berlin i Budimpešta dosta dalji.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je D. Trst je geografski najbliži Ljubljani, dok su Beč, Berlin i Budimpešta dosta dalji.

Koja je korist od učešća u Erasmus programu?

 1. Upoznavanje nove kulture
 2. Studiranje na novom univerzitetu
 3. Obogaćivanje akademskih iskustava
 4. Svi odgovori iznad su tačni
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je D. Postoje razni benefiti učešća u Erasmus programu, a ovo su samo neki od njih.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je D. Postoje razni benefiti učešća u Erasmus programu, a ovo su samo neki od njih.

Koji je naziv na engleskom jeziku organizacije koja pomaže studentima na razmjeni?

 1. Erasmus Exchange Group
 2. Erasmus Student Network
 3. Erasmus Academic Organisation
 4. Erasmus Mundus Europe
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. Erasmus Student Network (ESN) je mrežna organizacija koja pomaže studentima na razmjeni i djeluje u 42 zemlje Evrope. ESN ured u Bosni i Hercegovini se nalazi u Sarajevu i djeluje od 2006. godine.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. Erasmus Student Network (ESN) je mrežna organizacija koja pomaže studentima na razmjeni i djeluje u 42 zemlje Evrope. ESN ured u Bosni i Hercegovini se nalazi u Sarajevu i djeluje od 2006. godine.

Koja zemlja je do danas primila najviše studenata na razmjeni?

 1. Ujedinjeno Kraljevstvo
 2. Španija
 3. Poljska
 4. Franuska
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. Španija je od samog početka programa zemlja koja prima najviše studenata na razmjeni.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. Španija je od samog početka programa zemlja koja prima najviše studenata na razmjeni.

Koliko studenata je bilo na razmjeni u prvoj godini Erasmus programa?

 1. Oko 30.000
 2. Oko 3.000
 3. Oko 300
 4. Nijedan
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. U prvoj godini programa 3.244 studenta i studentice su učestvovali u razmjeni. Taj broj se već naredne godine utrostručio, da bi kasnije stotine hiljada studenata putovalo na studij u neki grad i državu.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. U prvoj godini programa 3.244 studenta i studentice su učestvovali u razmjeni. Taj broj se već naredne godine utrostručio, da bi kasnije stotine hiljada studenata putovalo na studij u neki grad i državu.

Kako se zove program koji obuhvata razmjenu studenata i akademskog osoblja između Evropske unije i ostatka svijeta?

 1. Erasmus World
 2. Erasmus Global
 3. Erasmus Mundus
 4. Erasmus II
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je C. Erasmus Mundus je program koji je od 2009. godine napravljen za studente i akademsko osoblje izvan EU.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je C. Erasmus Mundus je program koji je od 2009. godine napravljen za studente i akademsko osoblje izvan EU.

Koliko je dodatno finansijsko učešće za troškove školarine po semestru za studente koji odlaze na razmjenu u okviru Erasmus programa?

 1. 4.000-5.000 €
 2. 1.000-2.000 €
 3. Ništa
 4. Značajno zavisi od univerziteta, 500-10.000 €
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je C. Studenti koji odu na razmjenu ne plaćaju dodatnu školarinu obrazovnim institucijama.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je C. Studenti koji odu na razmjenu ne plaćaju dodatnu školarinu obrazovnim institucijama.

Koliko je iznosio budžet Erasmus+ programa u periodu između 2014. i 2020. godine?

 1. 670 miliona eura
 2. 3,4 milijarde eura
 3. 14,7 milijardi eura
 4. 122 milijarde eura
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je C. Od iznosa 14,7 milijardi eura, 2/3 su potrošene na mobilnost studenata i akademskog osoblja, dok je 1/3 utrošena na reformu obrazovanja i omladinskog sektora.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je C. Od iznosa 14,7 milijardi eura, 2/3 su potrošene na mobilnost studenata i akademskog osoblja, dok je 1/3 utrošena na reformu obrazovanja i omladinskog sektora.

Evropska komisija predlaže znatno povećanje budžeta za Erasmus program u periodu 2021.-2027. Koji je planirani iznos novog budžeta?

 1. 15 milijardi €
 2. 20 milijardi €
 3. 25 milijardi €
 4. 30 milijardi €
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor D: 30 milijardi € Kao jedan od najuspješnijih programa Evropske unije, Erasmus će dobiti znatno veći budžet u periodu 2021.-2027., kako bi u programe razmjene uključio što više studenata i drugih korisnika.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor D: 30 milijardi € Kao jedan od najuspješnijih programa Evropske unije, Erasmus će dobiti znatno veći budžet u periodu 2021.-2027., kako bi u programe razmjene uključio što više studenata i drugih korisnika.

Koja EU institucija upravlja Erasmus programom?

 1. Evropska komisija
 2. Evropski parlament
 3. Savjet evropskih univerziteta
 4. Evropska investicijska banka
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je A. Evropska komisija upravlja budžetom, postavlja prioritete, ciljeve i kriterije, prati implementaciju i vrši evaluaciju programa.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je A. Evropska komisija upravlja budžetom, postavlja prioritete, ciljeve i kriterije, prati implementaciju i vrši evaluaciju programa.

Koliko visokoškolskih ustanova u preko 500 gradova učestvuje u Erasmus programu?

 1. Oko 250
 2. Približno 1.000
 3. Od 3.500 do 4.000
 4. Više od 5.000
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. “Pronađi svoju destinaciju snova i istraži preko 1.000 Erasmus lokacija u 500 gradova”, moto je koji se može pronaći na stranici Erasmus programa.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. “Pronađi svoju destinaciju snova i istraži preko 1.000 Erasmus lokacija u 500 gradova”, moto je koji se može pronaći na stranici Erasmus programa.

Pored studenata, u razmjeni u okviru Erasmus programa mogu učestvovati i…

 1. Učenici srednjih škola
 2. Akademski profesori i drugo osoblje
 3. Sportisti
 4. Svi odgovori iznad su tačni
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je D. Erasmus+ je program koji je obuhvatio sve ove grupe, tako da sada nije ograničen samo na studente i akademsko osoblje.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je D. Erasmus+ je program koji je obuhvatio sve ove grupe, tako da sada nije ograničen samo na studente i akademsko osoblje.

Koliko dugo može trajati akademska razmjena u okviru Erasmus+ programa tokom jednog ciklusa studiranja?

 1. Najmanje tri, a najviše dvanaest mjeseci, osim za određene studijske programe
 2. Od devet do dvanaest mjeseci
 3. Od godinu do dvije, osim za studij medicine
 4. Nema ograničenja
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je A. Razdoblje boravka u inostranstvu u okviru Erasmus razmjene može trajati najmanje 3, a najviše 12 mjeseci tokom jednog ciklusa studiranja. Izuzetak su studiji medicine i arhitekture za koje Erasmus omogućuje studih na inostranim univerzitetima do najviše 24 mjeseca.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je A. Razdoblje boravka u inostranstvu u okviru Erasmus razmjene može trajati najmanje 3, a najviše 12 mjeseci tokom jednog ciklusa studiranja. Izuzetak su studiji medicine i arhitekture za koje Erasmus omogućuje studih na inostranim univerzitetima do najviše 24 mjeseca.

Da li Erasmus program nudi novčane stipendije?

 1. Ne
 2. Da
 3. Da, ali samo za studente iz EU
 4. Da, ali samo za akademsko osoblje
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je B. Zavisno od univerziteta i lokacije, iz Erasmus sredstava dodjeljuju se stipendije čiji iznosi su obrnuto proporcionalni popularnosti lokacije na koju se odlazi u razmjenu.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je B. Zavisno od univerziteta i lokacije, iz Erasmus sredstava dodjeljuju se stipendije čiji iznosi su obrnuto proporcionalni popularnosti lokacije na koju se odlazi u razmjenu.

Šta je Erasmus Mundus Joint Master Degree program?

 1. Program akademske razmjene između Evropske unije i Rusije
 2. Program razmjene sportista u okviru Erasmus programa
 3. Međunarodni program drugog ciklusa studija
 4. Nijedan odgovor iznad nije tačan
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je C. Erasmus Mundus Joint Master Degree program, je prestižni, integrisani međunarodni program za master studije koji zajednički vodi međunarodni konzorcij ustanova visokog obrazovanja.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je C. Erasmus Mundus Joint Master Degree program, je prestižni, integrisani međunarodni program za master studije koji zajednički vodi međunarodni konzorcij ustanova visokog obrazovanja.

Koje troškove studentima pokriva Erasmus Mundus Joint Master Degree program?

 1. školarinu
 2. školarinu i putovanje
 3. školarinu, putovanje i mjesečnu naknadu za boravak
 4. ništa od navedenog
Odgovor je
Netačan
Tačan odgovor je C. Erasmus Mundus Joint Master Degree program pokriva troškove školarine, putovanja, osiguranja, korištenja laboratorije i bibilioteke, kao i mjesečne naknade za troškove boravka za studente master studija uključenih u program.
Odgovor je
tačan
Tačan odgovor je C. Erasmus Mundus Joint Master Degree program pokriva troškove školarine, putovanja, osiguranja, korištenja laboratorije i bibilioteke, kao i mjesečne naknade za troškove boravka za studente master studija uključenih u program.

Odgovorili ste tačno na 0 od 20 pitanja.

Hvala Vam na učešću u kvizu.
Rok za prijave za učešće u nagradnom izvlačenju je istekao u 15h u srijedu 14.10.2020., u skladu s Pravilnikom.
Pratite i dalje web stranicu Info centra Evropke unije u BiH, slijede nova nagradna kviz takmičenja.

Hvala Vam na učešću u kvizu.
Rok za prijave za učešće u nagradnom izvlačenju je istekao u 15h u srijedu 14.10.2020., u skladu s Pravilnikom.
Pratite i dalje web stranicu Info centra Evropke unije u BiH, slijede nova nagradna kviz takmičenja.

Pravilnik kviza o Erasmus programu možete pronaći ovdje.

Show Buttons
Hide Buttons