Spašavanje života i poslova

Evropska unija pomaže Bosni i Hercegovine i u teškim vremenima. Evropska unija je do sada obezbijedila 80.5 miliona eura za pomoć Bosni i Hercegovini za spašavanje života i radnih mjesta te 250 miliona eura makrofinansijske pomoći za socio-ekonomski oporavak.

Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini

Ostani kući