EU za učenje i nove prilike

#EUzaUčenjeiNovePrilike istiće postignuća projekata i inicijativa Evropske unije s ciljem unapređenje obrazovanja i zapošljavanja, prvenstveno mladih u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnosti dalje saradnje i zajedničkog rada na tekućim i budućim projektima.