Telefoni EUIC ureda

EU info centar u Sarajevu (EUIC), sa svojom mrežom EU info ureda širom Bosne i Hercegovine, je dugoročni projekat Evropske unije koji pruža relevantne informacije o programima, institucijama i politikama Evropske unije, kao i odnosima Bosne i Hercegovine i EU. Naše aktivnosti uključuju organizaciju različitih kulturnih, sportskih, informativnih i drugih vrsta događaja širom Bosne i Hercegovine u cilju promocije vrijednosti Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo

EU info centar u Sarajevu
+387 (0)33 207 401
+387 (0)33 207 402

Banja Luka

EU info point Banja Luka
+387 (0)51 211 870

Brčko

EU info point Brčko
+387 (0)49 951 050

Mostar

EU info point Mostar
+387 (0)36 320 137