Digitalizacija i inovacije za rast i razvoj bh privrede

Iako smo svjesni da živimo i radimo u svijetu koji se mijenja iz dana u dan,  uhvatiti se u koštac s svim promjenama može biti naročito izazovno za veće sisteme i organizacije. Novi, inovativni ...Iako smo svjesni da živimo i radimo u svijetu koji se mijenja iz dana u dan,  uhvatiti se u koštac s svim promjenama može biti naročito izazovno za veće sisteme i organizacije. Novi, inovativni modeli poslovanja, iako zvuče primamljivo i zasigurno donose brojne prednosti za razvoj privrede, sa sobom donose i brojne izazove i proces prilagodbe i razvijanja novih vještina. 

Mala i srednja preduzeća u srcu su evropske i bh privrede – stvaranje pozitivnog i povoljnog okruženja za njihov razvoj doprinosi uspješnijem razvoju i napretku cjelokupnog društva i ekonomija. Kroz bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama u svim sferama poslovanja, nova inicijativa Evropske unije za mala i srednja preduzeća podržava stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za tehnološki razvoj ovog privrednog sektora. 

Četiri nova inovacijska centra – huba malim i srednjim preduzećima će obezbijediti neophodnu podršku, edukaciju i stručno mentorstvo i nadzor nad transformacijom u digitalne usluge i proizvode. Novi centri u Sarajevu, Tuzli i Banjaluci predstavljaju jedinstven koncept za razvoj konkurentnosti i inovativnosti bh privrede. Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka, jednog od centara koji će formirati IDEMO Hab u Banjaluci, ističe da svoje prve korisnike očekuju u januaru iduće godine, a odlučili su se specijalizirati za podršku preduzećima iz metalno i drvo-prerađivačke industrije te IKT-a. Kako bi u tome uspjeli, njihovi partneri su Privredna komora Republike Srpske, Razvojna agencija RS, Elektrotehnički fakultet u Banjaluci i EDA agencija. „Zato što kroz Digitalni inovacioni Hub IDEMO želimo da napravimo čvrstu sponu između različitih industrijskih sektora, odnosno da naše proizvođače iz sektora metala i drveta usmjerimo na naš IKT sektor koji ima kapacitet da im ponudi rješenja – da ih s njima razvija, implementira i dalje prati da bi u suštini imali podršku lokalnog partnera a ne da se isključivo oslanjaju na neka rješenja koja uzimaju iz inostranstva,“ dodaje Gverić. 

Jednostavna prijava za usluge digitalnih inovacijskih hubova je zajednička za sva četiri huba koji žele da na jednom mjestu okupe sve stručnjake potrebne da bi se sprovela transformacija poslovanja bh preduzeća u digitalna, te kako bi se obezbijedila konkurentnost na stranom tržištu čija preduzeća su uglavnom uspješno završila proces digitalizacije. Pored osnovne uloge podrške u procesu digitalizacije poslovanja za mala i srednja preduzeća u BiH, svi hubovi imaće mentorsku podršku minimalno jednog evropskog digitalnog inovacijskog huba i priliku da i sami učestvuju u Horizon projektima sa komponentom digitalizacije.

Zlatka Grgić, voditeljica Industrial huba iz Tuzle objašnjava da je njihov cilj na jednom mjestu obezbijediti usluge i stručnjake za uspješan prelazak poslovanja sa klasičnog na digitalno. “Industrial HuB će nuditi malim i srednjim preduzećima usluge mentoringa, edukacije kao i pomoći u rješavanju određenih problema u procesu digitalne transformacije. Takođe, naš cilj je i da povežemo MSP koja teže ka istim ciljevima. Tu je i pomoć koja se ogleda u izradi aplikacija i samoj realizaciji projekata od strane EU i drugih međunarodnih fondova. Pored toga, trudićemo se i da pomognemo pri apliciranju na neke lokalne fondove,” naglašava Grgić.

Proces registracije zainteresovanih malih i srednjih preduzeća zamišljen je kao one step shop, a počinje već u januaru iduće – 2023. godine. Malim i srednjim preduzećima na raspolaganju će biti LABFab hub i Digital Storm hub iz Sarajeva, Industrial hub iz Tuzle i IDEMO hub iz Banjaluke. Novoformirani hubovi će dobiti po 150 000 eura finansijske podrške Evropske unije za prve početne korake, razvoj usluga, brendiranje, razvoj tržišta i godinu dana da postave svoju organizaciju na tržište kao mjesto za kontinuirano unapređenje poslovanja svih malih i srednjih preduzeća u BiH.

Unaprijeđenje poslovanja, povećana konkurentnosti, poboljšana saradnja sa lokalnim, regionalnim i evropskim tržištima, nove poslovne ideje, unaprijeđeni poslovni procesi i nove usluge samo su neki od rezultata kontinuiranog ulaganja Evropske unije u razvoj malih i srednjih preduzeća, okosnice bh ekonomije.