Digitalne tehnologije za očuvanje kulturnog naslijeđa

Očuvanje bogatog kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine u fokusu je brojnih aktivnosti, inicijativa i projekata Evropske unije. I dok većina projekata primjenjuje relativno tradicional...Očuvanje bogatog kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine u fokusu je brojnih aktivnosti, inicijativa i projekata Evropske unije. I dok većina projekata primjenjuje relativno tradicionalne načine predstavljanja i njegovanja zajedničke prošlosti, pojedinci i organizacije kao što je digi.ba na jedinstven način spajaju prošlost i budućnost kroz virtuelnu stvarnost i nove tehnologije. Ovaj inovativni način ne samo da poboljšava pristup kulturnom naslijeđu, već i podstiče dublje razumijevanje i uvažavanje različitih kultura. 

“Digi.ba okuplja ljude koji vole kulturno naslijeđe i digitalne tehnologije,” ističe prof. dr. Selma Rizvić, direktorica digi.ba. “Mi trenutno izvodimo dva projekta kroz EU program Kreativna Evropa -„SheLeaders VR“ i „StecakLand“ koja se bave Balkanom. Prvi se bavi vladaricama Balkana iz srednjovjekovnog perioda, a drugi se bavi stećcima koji su naše kulturno naslijeđe i cilj nam je da upoznamo publiku sa njihovim dekoracijama, odnosno da ih nekako oživimo kroz taj projekat,” dodaje Rizvić.

Digitalne tehnologije omogućavaju drugačije i inovativne načine predstavljanja bogate muzejske građe, čime se privlači i nova publika. Digi.ba aktivno radi na opremanju muzeja modernim tehnologijama kao i VR tehnologijama koje su trenutno prisutne u nekoliko bh. muzeja. “Publika je oduševljena, mnogi ljudi koji ranije nisu voljeli muzeje sada dolaze zbog ovih aplikacija jer prošla su vremena kada je uz eksponat stajala mala tabla sa natpisom i ništa više i ako nema tu kustosa vi zapravo ne razumijete šta gledate,” rekla je direktorica asocijacije. 

Moderne tehnologije pružaju brojne načine i za privlačenje mlađih generacija koje sve češće traže brže i interaktivnije medije za prenos informacija što je i svojevrstan izazov za dizajn aplikacija i sve uključene u proces digitalizacije kulturne baštine. “Osjećaj kada neko prvi put doživi VR je nevjerovatan, a ja sam to sigurno imao priliku u svom životu da napravim hiljadu puta i svaki put je jedinstven i prelijep i budi tu emociju sreće, kako se ti ljudi obraduju tom nečemu novom. Ta komponenta nikad još nije izostala sa VR-om i zato je nekako predivno raditi u takvom okruženju sa takvom reakcijom publike s kojim radimo, “ dodao je Bojan Mijatović, režiser VR aplikacija u digi.ba. 

Moderne tehnologije kao što je virtualna stvarnost prepoznate su kao moćan alat za očuvanje kulturnog naslijeđa na zanimljive i interaktivne načine. Kroz istraživanje starih civilizacija, historijskih lokacija, tradicija, značajnih događaja i običaja, građani se sada mogu upoznati s prošlošću uz do sada neviđeni stepen realizma i detalja. VR i nove tehnologije nude dinamične platforme za povezivanje sa zajedničkim naslijeđem i kako tehnologija napreduje, očuvanje i promocija kulturnog naslijeđa imaju značajan potencijal za rast i razvoj što je prepoznato širom Evrope, a sve više i u Bosni i Hercegovini. Digitalne granice se iznova pomjeraju u cilju upoznavanja, poštivanja i jačanja kulturnih odnosa Bosne i Hercegovine i Evropske unije.