Evropska unija i UN Women udružuju napore na zaštiti žena i djevojčica od nasilja u BiH

Evropska unija kontinuirano i predano radi sa bh institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima na prevenciji nasilja nad ženama! http://europa.ba/?p=69608 Nasilje nad že...

Evropska unija kontinuirano i predano radi sa bh institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima na prevenciji nasilja nad ženama!
Nasilje nad ženama i djevojčicama je jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Nasilje ne poznaje geografske, kulturne, društvene, ekonomske ili obrazovne granice.
Evropska unija pomaže jačanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena kako bi se obezbijedio pristup ekonomskim mogućnostima, osiguralo ravnopravno učešće u javnom životu, uvele i provele pozitivne, anti-diskriminatorne prakse i osiguralo da su domovi, uredi, ulice i škole sigurne za žene i djevojčice.