Evropska unija pomaže BiH da uredi način sticanja intelektualnog vlasništva kako bi se zaštitilo njegovo neovlašteno korištenje

Evropska unija pomaže BiH da uredi način sticanja intelektualnog vlasništva kako bi se zaštitilo njegovo neovlašteno korištenje Usaglašavanjem zakona intelektualnog vlasništva #BiH sa pravnom ...

Evropska unija pomaže BiH da uredi način sticanja intelektualnog vlasništva kako bi se zaštitilo njegovo neovlašteno korištenje❗️
Usaglašavanjem zakona intelektualnog vlasništva #BiH sa pravnom stečevinom #EU podržava se razvoj ekonomije zasnovane na znanju❗️
EU projekat vrijedan 1,8 miliona eura radit će na jačanju intelektualnog vlasništva u BiH te pomoći individualcima, malim i srednjim preduzećima u procjeni postojanja intelektualne svojine u njihovim proizvodima ili uslugama te načinu njihove zaštite i vrednovanja❗️
Nove mogućnosti za jačanje privrede i potencijala #BiH, nove prilike za rast i razvoj❗️