Kreativna Europa 2021-2027. – Program Europske unije za kulturni i kreativni sektor

Kultura i sloboda stvaranja ključne su za Europsku uniju i njezine građane i građanke jer doprinose jačanju demokracija i vrijednosti. Kulturni i kreativni sektor i industrija imaju presudnu ulogu...

Kultura i sloboda stvaranja ključne su za Europsku uniju i njezine građane i građanke jer doprinose jačanju demokracija i vrijednosti.

Kulturni i kreativni sektor i industrija imaju presudnu ulogu u europskoj kulturnoj raznolikosti.