Najbolje evropske prakse za unapređenje zdravlja građana, biljaka i životinja

Sigurnost hrane, kvalitet bilja i zaštita životinja stubovi su učinkovitog funkcionisanja i rasta i razvoja poljoprivrednog i prehrambenog sektora ali i cijele ekonomije Bosne i Hercegovine. Kao ze...Sigurnost hrane, kvalitet bilja i zaštita životinja stubovi su učinkovitog funkcionisanja i rasta i razvoja poljoprivrednog i prehrambenog sektora ali i cijele ekonomije Bosne i Hercegovine. Kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina mora u potpunosti uskladiti propise u ovim oblastima, ne samo zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU, već zbog sigurnosti potrošača u BiH kao i izvoza u zemlje Evropske Unije. 

Institucije u BiH nadležne za sigurnost hrane, kvalitet te fitosanitarne i veterinarske propise, mogu očekivati tehničku, finansijsku ali i stručnu pomoć kao i obuke osoblja i stručnog kadra koje će provoditi  stručnjaci iz Litvanije, Italije i Mađarske, u okviru tri Twinning projekta koje podržava Evropska unija. Glavni cilj projekta koji se bavi sigurnošću hrane je pružanje podrške Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, što će rezultirati uspostavljanjem sistema korisnog ne samo za institucije već i za proizvođače i potrošače hrane kaže Jurgita Savickaite, Twinning savjetnik : “Široki spektar stručnjaka će podijeliti svoja iskustva i stručnost o različitim aspektima sigurnosti hrane, kvaliteta hrane, označavanje hrane i pakovanja kao i svim drugim stvarima vezanim za sigurnost hrane”.

Jedan od najvećih aduta Bosne i Hercegovine kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja je plodno i relativno nezagađeno tlo te bogat diverzitet u pitomim ili divljim biljnim kulturama, čija proizvodnja, upotreba i izvoz zahtijevaju ispunjenje strogih standarda sigurnosti. Izazov je svakako zastarjela, nepotpuna i neodgovarajuća zakonska legislativa koju je potrebno mijenjati. “U posljednjih dvadeset godina EU je značajno unaprijedila fitosanitarnu legislativu. Kroz ovaj projekat poboljšavamo kvalitetu proizvodnje jer pogodno tlo štiti biljke od štetnih organizama,” ističe Eduardo Ucciero, Twinning savjetnik. Snežana Akulović, voditelj projekta ispred Bosne i Hercegovine, naglašava važnost ovakvih projekata za jačanje kapaciteta domaćih institucija i što učinkovitiju provedbu novih propisa: “Očekujemo dosta obuka koje će se raditi na terenu, koje će direktno pokazati poljoprivrednim proizvođačima, poljoprivrednim inspektorima i laboratorijama kako treba implementirati to novo zakonodavstvo”.

Jedna od najznačajnih prehrambenih oblasti u Bosni i Hercegovini je proizvodnja i prerada mesa i izvoz mesnih proizvoda u EU. Kako bi se obezbijedila konkurentnost, zadovoljili standardi proizvodnje i izvoza, ali i osigurala sigurnost i zaštita životinja te povećao broj radnih mjesta u ovoj oblasti, neophodno je raditi na povećanju kapaciteta institucija koje prate ovu oblast. “Očekujemo da u sljedećih par godina imamo intenzivne aktivnosti u vezi provođenja ovog Twinning projekta. Nadam se da ćemo u skorije vrijeme iznaći jedinstveno rješenje za državu Bosnu i Hercegovinu za rješavanje ovog jako velikog problema,” ističe Saša Bošković, direktor Ureda za veterinarstvo BiH.

Kako bi se obezbijedila pravna harmonizacija koja će značiti i veću sigurnost za potrošače i proizvođače hrane u Bosni i Hercegovini, projekti će se fokusirati na jačanje kapaciteta institucija koje se bave uređenjem ove oblasti, kao i povećanje kapaciteta institucija za naučna istraživanja i kontrolu, te na kraju uspostavljanje sistema registracije proizvoda sa zaštićenim geografskim porijeklom ili tradicionalnih proizvoda kojih u Bosni i Hercegovini i svim njenim dijelovima ne manjka. 

Kroz tri Twining projekta u vrijednosti od 6 miliona eura, s ciljem izgradnje institucionalnih kapaciteta i usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, Evropska unija radi na jačanju kapaciteta, tehničkoj podršci i prijenosu i usvajanju najboljih praksi za učinkovito unapređenje poljoprivrednog i prehrambenog sektora Bosne i Hercegovine.