Oni ne čekaju da drugi riješe probleme

Reforma pravosudnog sistema, borba protiv korupcije, zamršeni sistem vladavine prava i svih njenih komponenti često zvuče apstraktno i do te mjere su ušli u javni diskurs da se ponekad čini kako ...Reforma pravosudnog sistema, borba protiv korupcije, zamršeni sistem vladavine prava i svih njenih komponenti često zvuče apstraktno i do te mjere su ušli u javni diskurs da se ponekad čini kako su to problemi i izazovi kojima se bave samo odabrani i da su isuviše kompleksni za razumijeti. Grupa energetičnih i talentovanih mladih ljudi okupljena kroz projekat “Mladi za vladavinu prava” dokazuje upravo suprotno i rezultatima projektnih aktivnosti ističe da je mladima itekako stalo da su uključeni u ove reformske procese.

“Direktna korist našeg projekta Mladi za vladavinu prava za lokalnu zajednicu se ogleda u velikom broju aktivnosti koje sprovodimo, aktivnostima koje okupljaju veliki broj mladih ljudi, ali isto tako i žena,” ističe Lara Sutović. Lara i kolege s ponosom ističu i priručnik Mladi za vladavinu prava koji je napisan zajedno sa Udruženjem žena sudija u Bosni i Hercegovini. “Priručnik je namijenjen edukaciji mladih o njihovim pravima i kako da ih zaštite te o tome šta je pravosuđe i na koji način funkcioniše sam pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini,” dodaje Sutović.

Podrška Evropske unije za realizaciju ovakvih i sličnih projektnih aktivnosti ogleda se u važnosti edukacije mladih o vladavini prava, poznavanju pravosudnih sistema Bosne i Hercegovine što svakako doprinosi jačanju mogućnosti za nove prilike i napredak mladih u društvu, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom Evrope. “Evropska unija nam je pomogla da okupimo jednu veliku mrežu mladih ljudi koji će se boriti protiv korupcije, za reformu pravosuđa, za vladavinu prava,” dodaje Sutović.

Budući da je pred njima nimalo lagan proces i put upoznavanja i shvatanja intrikantnosti pravosudnog sistema i vladavine prava koji stavlja i najveće stručnjake na svojevrstan test, tokom brojnih edukativnih radionica, takmičenja i simulacija više od tri stotine mladih uključenih u projekat sarađuju sa eminentnim stručnjacima kako bi zajedno izučili izazove postojećeg sistema i predložili nova rješenja što je ujedno veoma bitno za reformski proces i vraćanja povjerenja mladih u pravosuđe.“Projekat utiče na mlade u Bosni i Hercegovini tako što produbljuje mrežu mladih, ali također i njihova znanja, iskustva, i naravno pomaže njihovoj konkurentnosti na tržištu rada,” istiće Delila Islamović, predstavnica projekta.

Omladinski aktivizam, aktivno učešće mladih u procesu demokratizacije te promociji vrijednosti i standarda Evropske unije u poljima zaštite i promocije ljudskih prava temelji su na kojima brojna udruženja mladih gradi svoje aktivnosti. Uz podršku lokalne zajednice, stručnjaka te prijatelja i partnera širom Evropske unije, mladi nam nastavljaju dokazivati da su promjene moguće, da mogu ponuditi bolja i učinkovitija rješenja, a sve u cilju obezbjeđivanja bolje i prosperitetnije budućnosti za sebe i za sve nas.