Podrška EU za fitosanitarne inspektorate u BiH

Evropska unija je donirala 33 nova terenska vozila u vrijednosti od 467,000 eura za fitosanitarne inspektorate u BiH koji vrše kontrolu i nadzor hrane, životinja i bilja www.europa.ba/?p=73267 Kroz ...

Evropska unija je donirala 33 nova terenska vozila u vrijednosti od 467,000 eura za fitosanitarne inspektorate u BiH koji vrše kontrolu i nadzor hrane, životinja i bilja❗
Kroz brojne projekte i inicijative, Evropska unija pomaže usklađivanje BiH sa standardima Evropske unije kako bi građani BiH bili zaštićeni i uživali puna prava kao i potrošači u Evropskoj uniji.
Trenutno se sprovode tri twinning projekta u vrijednosti od 6 miliona eura s ciljem izgradnje institucionalnih kapaciteta i usklađivanja sektora sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti s pravnom stečevinom Evropske unije.