Podrška EU za razvoj turističkih kapaciteta

Evropska unija je obezbijedila 7.8 miliona eura za razvoj turizma u #BiH u posljednjih pet godina http://europa.ba/?p=70366 Evropska unija podržava razvoj turističkih kapaciteta Bosne i Hercegovine,...

Evropska unija je obezbijedila 7.8 miliona eura za razvoj turizma u #BiH u posljednjih pet godina❗
Evropska unija podržava razvoj turističkih kapaciteta Bosne i Hercegovine, kao jednog od ključnih instrumenata za oporavak privrede od posljedica pandemije.
Zajedno za rast bh turizma, bolju vidljivost #BiH kao turističke destinacije, kvalitetnije turističke proizvode, poboljšanu turističku infrastrukturu i konkurentniji bh turizam na međunarodnom tržištu❗