#EUzaTvojaPrava

#EUZaTvojaPrava je kampanja Ureda Evropske unije i Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini koja će promovisati rezultate finansijske podrške Evropske unije u sektorima zaštite i promocije osnovnih ljudskih prava.

Kampanja će istaći postignuća projekata i inicijativa Evropske unije s ciljem jačanja saradnje u sektoru te predstaviti moguće modele saradnje na trenutnim i budućim projektima i programima Evropske unije u cilju jačanja svijesti građana o neophodnosti poštivanja i zaštite osnovnih ljudskih prava.

Kampanja #EUZaTvojaPrava realizovat će se na tradicionalnim i društvenim medijima, u saradnji s organizacijama civilnog društva te projektima i inicijativama koje podržava Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

Detaljne informacije o #EUZaTvojaPrava pratite na našim internet stranicama: www.europa.ba i www.euinfo.ba kao i na profilima na društvenim mrežama – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i LinkedIn.

Pratite nas i uključite se u razgovor pomoću hashtaga #EUZaTvojaPrava i #EUzaBiH !