Kreativna BiH

#KreativnaBiH istiće postignuća projekata i inicijativa Evropske unije s ciljem unapređenja saradnje u sektoru kulture i kreativnih industrija. #KreativnaBiH predstavlja kreativne pojedince širom Bosne i Hercegovine i kulturne politike u BiH kako bi se unaprijedila saradnja i podigla svijest o važnosti kulture kao jedne od ključnih politika Evropske unije.