EU za tvoja prava

#EUzaTvojaPrava istiće postignuća projekata i inicijativa Evropske unije u sektorima zaštite i promocije osnovnih ljudskih prava s ciljem jačanja saradnje i podizanja svijesti građana o neophodnosti poštivanja i zaštite osnovnih ljudskih prava.