EUzaUčenjeiNovePrilike


#EUzaUčenjeiNovePrilike je kampanja Ureda Evropske unije i Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini koja će promovisati rezultate podrške Evropske unije u sektorima obrazovanja i zapošljavanja u BiH.

Kampanja će istaći postignuća projekata i inicijative Evropske unije s ciljem unapređenja obrazovanja i zapošljavanja, prvenstveno mladih u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnosti dalje saradnje i zajedničkog rada na tekućim i budućim projektima.

Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su sektori u koje Evropska unija kontinuirano ulaže. Evropska unija je najveći donator obrazovnom sistemu BiH s više od 60 miliona eura uloženih u proteklih dvadeset godina.

Kampanja #EUZaObrazovanjeiNovePrilike realizovat će se na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima, u saradnji s organizacijama za mlade, univerzitetima, udruženjima učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine i organizacijama civilnog društva.

Detaljne informacije o #EUZaObrazovanjeiNovePrilike pratite na našim internet stranicama: www.europa.ba i www.euinfo.ba kao i na profilima na društvenim mrežama – FacebookInstagramTwitterYouTube i LinkedIn.

Pratite nas i uključite se u razgovor pomoću hashtaga #EUzaUčenjeiNovePrilike i #EUzaMlade !