EUzaUčenjeiNovePrilike


#EUzaUčenjeiNovePrilike je kampanja Ureda Evropske unije i Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini koja će promovisati rezultate podrške Evropske unije u sektorima obrazovanja i zapošljavanja u BiH.

Kampanja će istaći postignuća projekata i inicijative Evropske unije s ciljem unapređenja obrazovanja i zapošljavanja, prvenstveno mladih u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnosti dalje saradnje i zajedničkog rada na tekućim i budućim projektima.

Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su sektori u koje Evropska unija kontinuirano ulaže. Evropska unija je najveći donator obrazovnom sistemu BiH s više od 60 miliona eura uloženih u proteklih dvadeset godina.

Kampanja #EUZaObrazovanjeiNovePrilike realizovat će se na društvenim mrežama i tradicionalnim medijima, u saradnji s organizacijama za mlade, univerzitetima, udruženjima učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine i organizacijama civilnog društva.

Detaljne informacije o #EUZaObrazovanjeiNovePrilike pratite na našim internet stranicama: www.europa.ba i www.euinfo.ba kao i na profilima na društvenim mrežama – FacebookInstagramTwitterYouTube i LinkedIn.

Pratite nas i uključite se u razgovor pomoću hashtaga #EUzaUčenjeiNovePrilike i #EUzaMlade !


EU za učenje i nove prilike

Iskustva i svjedočenja direktnih korisnika programa i projekata koje podržava Evropska unija pokazuju da su građanima ove države neophodni unapređenje kvalitete obrazovanja, nove vještine, poduzetničko promišljanje i pogodno poslo...
15 Jula, 2019

Kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo za snažniju ekonomiju BiH

Evropska unija kontinuirano podržava kvalitetno obrazovanje, ekonomski razvoj i mogućnosti za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u nastojanju da se unaprijede životni standardi i kvaliteta života građana. Kroz dugogodišnju podr&sc...
11 Jula, 2019

EU I ILO U SARADNJI SA JAVNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE DOPRINOSE RAZVOJU PREDUZETNIČKIH VJEŠTINA U BIH

Dvadeset uposlenika javnih službi za zapošljavanje u BiH je u posljednjoj sedmici mjeseca juna prošlo kroz petodnevnu obuku „Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje“ koja je organizovana u okviru projekta &...
11 Jula, 2019

Mali biznisi bilježe velike rezultate

Evropska unija i Vlada Njemačke su kroz EU ProLocal program podržale ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ukupno 20 opština iz cijele BiH, više od 100 preduzeća, razvojnih agencija, fakulteta i drugih pružalaca...
11 Jula, 2019

Konkretni rezultati: EU ProLocal Programa Inovacije i noviteti na bh. tržištu

Četiri miliona eura bespovratnih sredstva dodijeljena za 57 malih i srednjih preduzeća i 25 razvojnih partnerstava, donijela nove proizvode i usluge na domaće tržište. Bespovratna sredstva omogućila Evropska unija kroz EU ProLoc...
11 Jula, 2019

Konkretni rezultati EU ProLocal programa: BH preduzeća posluju po međunarodnim standardima

Četiri miliona eura bespovratnih sredstva Evropske unije dodijeljenih za 57 malih i srednjih preduzeća i 25 razvojnih partnerstava omogućila su, pored ostalog, i međunarodnu certifikaciju za 23 bh. preduzeća. Certifikacija je podigla kvalit...
11 Jula, 2019

EU ProLocal program: Prevencija je ključna u borbi sa poplavama

Preduzeće iz Laktaša spremno dočekalo poplave koje su proteklih dana pogodile ovu opštinu. Poduzeli definisane mjere iz akcionog plana za slučaj rizika od poplava. Izradu ovog plana omogućile su Evropska unija i Vlada Njemačke kroz...
11 Jula, 2019

Ima prilika za mlade

Poslodavci, akademska zajednica, studenti i organizacije civilnog društva su na skupu koji je održan prošle sedmice u Sarajevu pod nazivom „Studentskom praksom brže do posla“ razmatrali neophodnost uvođenja studentsk...
11 Jula, 2019

Show Buttons
Hide Buttons