Mladi

Kvalitetno obrazovanje, priznavanje srednjoškolskih i fakultetskih diploma (bez obzira na to u kojoj državi su stečene), mogućnost putovanja uz korištenje đačkih i studentskih povlastica, posao vezan za oblast studiranja, prilike za stručno usavršavanje i napredovanje u poslu, olakšano suočavanje sa životnim izazovima (kao što je rješavanje stambenog pitanja) – to su stvari koje žele svi mladi na svijetu. Sve su to sasvim uobičajena očekivanja i planovi koje mladi imaju kad zamišljaju budućnost.

Veliki dio ovih želja relativno je lako ostvariti u zemljama članicama EU. Zato i mladi u BiH, kada govore o evropskoj perspektivi zemlje, zapravo misle i na vlastitu perspektivu. Nadaju se i očekuju da će i oni imati priliku lakše ostvariti svoje težnje u zemlji u kojoj su rođeni, kada BiH jednog dana postane punopravna članica EU i, što je još važnije, kada sistem počne funkcionirati prema evropskim standardima i pravilima.

Međutim, i prije no što BiH postane punopravna članica EU, mladi iz BiH su povezani sa obrazovnim sistemom država članica EU preko Erasmus + programa. Ovaj program, kojeg finansira EU, omogućava različite aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Program pruža priliku studentima, praktikantima, zaposlenima i volonterima da u određenom periodu borave u inozemstvu kako bi usavršili znanje i poboljšali svoj položaj na tržištu rada.

EUIC gerila događaj “Metar problema, sto metara rješenja”, novembar 2017

Show Buttons
Hide Buttons